Predikant voorgedragen Bethlehemkerk

RondomJezus.nl

Na een lange vacaturetijd is zondag 12 mei een voordracht gekomen voor de nieuwe predikant van de Bethlehemkerk.

Ds. Aster Abrahamsen-den Bok is door de beroepingscommissie voorgedragen. Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad hebben van harte ingestemd met deze voordracht. Tijdens de gemeentevergadering van 12 mei is ds. Aster Abrahamsen-den Bok met grote meerderheid van stemmen en onder luid applaus verkozen als nieuwe predikant voor de Bethlehemkerk.

De beroepingscommissie noemt onder meer haar manier van preken als sterk punt. Ze weet de Bijbel goed te verbinden met onze tijd. Haar blik op de wereld spreekt aan. Ze heeft zowel culturele antropologie als theologie gestudeerd en draagt de oecumene een warm hart toe. Tot slot kijkt ze zelf uit naar een brede samenwerking. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Ds. Abrahamsen is op dit moment predikant in Tienhoven en woont in Hilversum.

Predikanten worden voor onbepaalde tijd beroepen. Omdat de Protestantse gemeente op dit moment werkt aan PgH2025 is gekozen voor bepaalde tijd, te weten vijf jaar. Hiermee is ds. Aster Abrahamsen-den Bok akkoord.