Beroep Diependaal aanvaard

RondomJezus.nl

Met blijdschap en dankbaarheid maakt de kerkenraad van de Diependaalse kerk bekend dat Willem Nijsse het beroep dat op hem is uitgebracht, heeft aanvaard. De Hilversumse wijkgemeente kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Willem.

Met de voordracht van Willem Nijsse (25) komt een eind aan de vacaturetijd in de wijkgemeente. Nijsse krijgt een aanstelling van 50% voor vijf jaar.

Pastoraat
Zijn interesse ligt bij het pastoraat aan ouderen en jongeren. Daarmee past hij goed in het profiel van de Diependaalse kerk. De wijkgemeente heeft de wens uitgesproken om te groeien met nieuwe, jongere gemeenteleden, zonder de ouderen uit het oog te verliezen.

Nijsse is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten, maar heeft bewust gekozen voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij past daarmee goed in het profiel van de gemeente, aldus de beroepingscommissie.

Instemming
De beroepingscommissie en wijkkerkenraad hebben unaniem ingestemd met zijn kandidatuur. De algemene kerkenraad heeft eensgezind ingestemd met de voordracht. Donderdag 4 juli was er een kennismaking tussen de wijkgemeente en Willem Nijsse geweest waarna de gemeente heeft gestemd over het voorgenomen beroep.

Einde vacaturetijd
Nijsse komt via de mobiliteitspool van de Protestantse kerk naar Hilversum. Officieel is hij daarmee in dienst van de landelijke kerk. Met zijn aanstelling en het beroep van ds. Aster Abrahamsen-den Bok (Bethlehemkerk) komt een einde aan de vacaturetijd en onzekerheid in de Hilversumse wijkgemeenten. Beide voorgangers hebben een aanstelling voor vijf jaar.